Εμπορικές Εφαρμογές

 Εμπορικές Εφαρμογές  

Οι εμπορικές εφαρμογές για τις επιχειρήσεις είναι λογισμικά ζωτικής σημασίας γι αυτές. Διαχειρίζονται τις οικονομικές συναλλαγές με του πελάτες και προμηθευτές τους, ενώ έχουν άμεση εικόνα, στα διάφορα τμήματα της (ταμείο, αποθήκη, παραγωγή κλπ). Η επιλογή της εμπορικής εφαρμογής εξαρτάται κυρίως από τις ανάγκες τις επιχείρησης ώστε η χρήση της να μην την επιβαρύνει με διαδικασίες παρά να την διευκολύνει και να εξοικονομεί χρόνο και πόρους ώστε να τους αναδιανέμει στην ποιότητα των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πελατών της.

Επίσημος αντιπρόσωπος της ALTEC, TESAE, LOGICOM και της MEGASOFT των μεγαλύτερων εταιριών παραγωγής λογισμικου στην Ελλάδα, καλύπτει στο μέγιστο τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων της Ελληνικής αγοράς. Με την λήψη της Πιστοποίησης στην τεχνική υποστήριξη, η symmetric εξασφαλίζει για λογαριασμό των πελατών μας, την γνώση που θα χρειάζεται την απρόσκοπτη λειτουργία των μηχανογραφικών συστημάτων της επιχείρησης.

Πέραν των λειτουργικοτήτων τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών που υλοποιούμε, συν τοις άλλοις είναι τα εξής:

Προσιτή τιμή : προσιτές τιμές χωρίς να υστερούν σε πληρότητα και ευελιξία, διαθέτοντας, έτσι, τη βέλτιστη σχέση κόστους απόκτησης προς απόδοση.

Εγγύηση ορθής λειτουργίας : Προσφέρεται 2 μήνες Συμβόλαιο Συντήρησης άνευ κόστους, από την ημερομηνία αγοράς των εφαρμογών, που περιλαμβάνει: διάθεση των νέων εκδόσεων με βελτιώσεις των εφαρμογών ή τις εκάστοτε αλλαγές του ΚΒΣ, ανοιχτή τηλεφωνική υποστήριξη.

Οικονομικά Συμβόλαια Συντήρησης : Ετήσια Συμβόλαια Συντήρησης για όλα τα προϊόντα της, μετά το πέρας, της Εγγύησης, ιδιαίτερα χαμηλού κόστους

Εξασφάλιση της επένδυσης : αποτελούν για τις επιχειρήσεις μια επεκτάσιμη λύση με διασφάλιση του κόστους της αρχικής επένδυσης, αφού παρέχεται άμεσα και οικονομικά η δυνατότητα αναβάθμισης της εφαρμογής σε προϊόν της ίδιας οικογένειας.

Σιγουριά και Ασφάλεια : Τα δεδομένα διασφαλίζονται μέσω συστήματος ασφαλείας, με ορισμό πολλαπλών χρηστών, στους οποίους αντιστοιχούν δικαιώματα πρόσβασης σε συγκεκριμένες εργασίες της εφαρμογής.

Κάλυψη σε Ελλάδα και Κύπρο : Μεσω συνεργειών και αντιπροσώπων για την άμμεση και κάλυψη όλων των αναγκών των επιχείρησεων καθώς και On-line ύποστήριξη μέσω Internet.

Έγκαιρη ενημέρωση των εκδόσεων : Εξασφάλιση της έγκαιρης εναρμόνισης των προϊόντων με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου.

Για κάθετες αγορές οι εξειδικευμένες λύσεις που υλοποιούμε καλύπτουν τις ειδικές ανάγκες των επιχειρήσεων ανάλογα με τον κλάδο δραστηριοποίησης. Ακολουθούν οι κύριες λύσεις για επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους: